Uthyrningspolicy

Krav som ställs på bostadssökande hos Fogelvik Fastigheter AB. När Du lämnar in en intresseanmälan till oss är det viktigt att Du känner till de krav vi ställer på bostadssökande:

 

 • Sökande ska ha fyllt 18 år

 • Sökande ska inte ha någon hyresskuld

 • Sökande ska inte ha betalningsanmärkningar från tidigare boende och inte ha registrerade betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten.

 • Kreditupplysning tas på alla nya hyresgäster. När Du registrerar Dina Personuppgifter på vår intresseanmälan godkänner Du att vi får göra en kreditkontroll av Dig och eventuell medsökande.

 • Sökande ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd

 • Sökande ska inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende hos Fogelvik Fastigheter AB eller andra hyresvärdar. Avstämning görs med tidigare hyresvärd.

 • Sökande ska kunna betala hyran med sin inkomst. Med inkomst menar vi inkomst i minst 6 månader framåt i form av lön, företagarinkomst, eller andra kapitaltillgångar samt pension.

 • Borgensförbindelse kan i undantagsfall godkännas när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga. Samma kriterier som gäller för sökande gäller då också borgensman.

 • Första hyran ska vara betald innan nycklar kan kvitteras ut.

 

Hos Fogelvik Fastigheter AB gäller också:

 • Uppsägningstid För bostäder gäller tre kalendermånaders uppsägningstid med undantag för dödsbo till avliden hyresgäst som har rätt att säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid.

 

Byte av lägenhet

 • Hyresgäst som önskar byta lägenhet inom vårt bostadsbestånd skall ha bott minst 12 månader i sin lägenhet. Även om flytt sker inom Fogelvik Fastigheter AB ställer vi krav på att hyresinbetalningarna skötts och att det inte finns några andra anmärkningar som hyresgäst.

 • Innan flytt sker till ny lägenhet måste hyran vara betald och eventuell faktura för skador på den gamla lägenheten skall vara reglerad.

Kontakta Fogelvik Fastigheter
Använd kontaktformuläret eller ring

Våra kontor är endast öppna via tidsbokning

Fogelvik Fastigheter AB
Huvudkontor

Storgatan 1

615 33 Valdemarsvik

Tfn: 0123-510 90

 

Lokalkontor
Albert Tengers väg 55

593 35 Västervik

Tfn: 0490-314 95

Fax: 0490-189 48